Conform Legii nr. 176/2018 privind internshipul, care reglementează modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, în scopulȘ

a) dezvoltării abilităților profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților din domeniul în care se organizează programul de internship;

b) desfășurării unor activități și familiarizarea cu cerințele organizației-gazdă;

c) cunoașterii de către interni a specificului activității organizației-gazdă în cadrul căruia își desfășoară activitatea, precum și a exigențelor acesteia;

d) dobândirii de experiență profesională, abilități practice și/sau competențe;

e) facilitării tranziției de la sistemul de educație către piața muncii.

Programul de internship a fost lansat pentru vacanța de vară a anului 2019, iar primele două eleve care beneficiat de program sunt: Ioana Jinga, care termina clasa a X-a, și Iulia Nedelcu, care termina clasa a XII-a.