Termeni și Condiții

1.DEFINIȚII ȘI TERMENI GENERALI

La Doua Bufnițe – este denumirea comercială a S.C. La Două Bufnițe S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Piața Unirii, nr. 11, parter, Timișoara, Timiș, România, având număr de ordine în Registrul Comerțului J35/203/26.01.2016 și cod unic de înregistrare fiscală RO35497493.

Vânzător – La Două Bufnițe

Cumpărător –orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care își face un cont în site și efectuează o comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către La Două Bufnițe (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între La Două Bufnițe și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui cont.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe site, care, prin finalizarea procesului de creare a contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni si condiții.

Nume utilizator – pseudonim prin care un anumit utilizator/client/cumpărător asociat informațiilor din site ale utilizatorului/clientului/cumpărătorului.

Coșul meu – secțiune din cont care permite clientului/ cumpărătorului/ utilizatorului să adauge bunuri pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care bunurile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea comenzii, cumpărătorul/utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de către vânzător de urmărire a bunurilor prin primirea de comunicări comerciale din partea acestuia.

Site – magazinul online găzduit la adresa web https://www.ladouabufnite.ro și toate subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului intenția sa de a achiziționa bunuri de pe site.

Bunuri și servicii – orice produs sau serviciu listat pe site, inclusiv produsele și serviciile menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către vânzător, cumpărătorului ca urmare a contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între vânzător și cumpărător, fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a cumpărătorului.

Conținut – reprezintă:

– toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

– conținutul oricărui e-mail trimis cumpărătorilor de către vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al vânzătorului, cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

– informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de vânzător într-o anumită perioadă;

– informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

– date referitoare la vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.

Cupon (Voucher) – beneficiu acordat de către vânzător cumpărătorului/ clientului/ utilizatorului la plata bunurilor și serviciilor comandate. Codurile promoționale oferă un beneficiu sub forma de reducere procentuală din totalul sumei de plată, reducere cu valoare fixă din totalul sumei de plată sau acordă livrare gratuită comenzii.

Document – prezentele Termene și condiții.

Comunicări comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la bunuri și servicii adăugate în secțiunea “Coșul meu” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui bun și/sau serviciu de către La Două Bufnițe, cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile bunurilor și serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea trimisă de către vânzător cumpărătorului/ clientului/ utilizatorului după efectuarea comenzii are rol exclusiv de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor din comandă. Dacă modifică cantitatea de bunuri din comandă va anunța cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția vânzătorului la efectuarea comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între vânzător și cumpărător în momentul primirii de către cumpărător de la vânzător a bunurilor comandate în site. Respectiv, în cazul în care bunurile comandate se vor livra în momente diferite, în momentul primirii de către cumpărător a ultimului bun din comanda sa.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei comenzi îi este permis oricărui utilizator/cumpărător.

3.2. La Două Bufnițe poate publica pe site informații despre bunuri și/sau servicii și/sau promoții practicate într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.3. Toate tarifele aferente bunurilor și/sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

3.4. În cazul plăților online vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumpărător cum ar fi comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON sau orice alt tip de comision. Responsabilitatea acestora este exclusiv a cumpărătorului.

3.6. Toate informațiile folosite pentru descrierea bunurilor și/sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

4.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea comenzii, de exemplu livrarea bunurilor, cu informarea cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale care derivă din cesiune sau subcontractare.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

5.1. Niciunui terț nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea sau transferul, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, sau includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de La Două Bufnițe. De asemenea este interzisă includerea oricărui conținut în afara site-ului și îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al La Două Bufnițe asupra conținutului.

5.2. Orice conținut la care obține acces un terț prin orice mijloc, se află sub incidența Termenilor și condițiilor și legilor române în vigoare în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între La Două Bufnițe și respectivul terț.

5.3. Clientul/cumpărătorul/utilizatorul poate copia și utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale.

5.4. În cazul în care La Două Bufnițe conferă printr-un acord scris unui terț dreptul de a utiliza un anumit conținut, acest drept se aplică numai asupra acelui conținut definit în acord, numai pe perioada existenței acordului și a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite.

5.5. Niciun conținut transmis către un terț, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau intrat în posesia unui terț prin orice fel nu constituie o obligație contractuală din partea La Două Bufnițe față de respectivul conținut si terț.

5.6. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

6. COMANDA BUNURILOR

6.1. Oricărui client/ cumpărător/ utilizator îi este permisă comanda pe site. Comanda nefinalizată nu atrage după sine înregistrarea ei, implicit nici rezervarea bunului/serviciului.

6.2. Prin finalizarea comenzii clientul/ cumpărătorul/ utilizatorul garantează că toate informațiile pe care acesta le-a transmis în vedea procesării comenzii sunt corecte și complete în momentul în care comanda a fost plasată.

6.3. Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către client/ cumpărător/ utilizator, în urma unei notificări prealabile, fără nicio obligație ulterioară a oricărei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

6.3.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumpărătorului, a tranzacției;

6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de La Două Bufnițe;

6.3.3. datele furnizate de către client/cumpărător/utilizator sunt incomplete și/sau incorecte;

6.4. Disponibilitatea unui bun va fi afișată în site astfel:

  • “în stoc” – pentru produsele care se află în stoc și pot fi livrate imediat.
  • “revine în curând” – pentru bunurile care nu se află în stoc în momentul comenzii.

7. RETURNAREA BUNURILOR

7.1 Clientul/cumpărătorul/utilizatorul are dreptul de a denunța în termen de 14 zile calendaristice contractul, fără invocarea vreunui motiv. În cazul denunțării, clientul/ cumpărătorul/ utilizatorul va avea de suportat costul livrării comenzii, costul de returnare a bunurilor către vânzător și comisioanele bancare aferente tranzacției sale. Conform legislației române aflate în vigoare, perioada de returnare a unui bun sau renunțare la un serviciu expiră în termen de 14 zile de la momentul în care clientul/ cumpărătorul/ utilizatorul recepționează bunul, sau recepționează ultimul bun din cadrul aceleiași comenzi, în cazul în care o comandă este livrată în mai multe colete.

7.2 În cazul în care cumpărătorul/ clientul/ utilizatorul dorește să se retragă din contract, acesta este obligat să notifice La Două Bufnițe prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către La Două Bufnițe sau prin completarea unui formular.

7.3 În cazul retragerii din contract, clientul/ cumpărătorul/ utilizatorul va returna către vânzător toate bunurile care i-au fost livrate, inclusiv eventualele cadouri.

7.4 Suma va fi returnată cumpărătorului/ clientului/ utilizatorului după cum urmează:

7.4.1 pentru comenzile achitate cu card online se va restitui în contul din care a fost efectuată plata în termen de 14 zile.

7.4.2 pentru comenzile achitate prin ramburs se va restitui prin virament bancar în contul menționat de client/cumpărător/utilizator în termen de 14 zile

8. CONFIDENȚIALITATE

8.1 La Două Bufnițe va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați conform Regulamentului general privind protecția datelor, iar dezvăluirea acestora se va face doar în condițiile menționate în prezentul document.

8.2 Datele colectate prin intermediul La Două Bufnițe sunt în principal date necesare derulării relației comerciale între utilizator/ client/ cumpărător și – La Două Bufnițe în calitate de vânzător.

8.3 Datele care se colectează sunt necesare emiterii documentelor fiscale pentru comenzile plasate/ serviciile solicitate, date necesare ca utilizator/ client/ cumpărător La Două Bufnițe, precum și alte date.

8.4 Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

8.4.1 Nume și prenume

8.4.2 Adresa de livrare și facturare și /sau adresa de domiciliu

8.4.3 Telefon

8.4.4 Adresa de e-mail

8.4.5 Dacă este cazul datele de facturare ale companiei

8.4.6 IP

8.4.7. Cookies

8.5 Datele sunt folosite pentru:

8.5.1 procesarea din punct de vedere fiscal al comenzilor (nume, prenume, adresa de livrare/ facturare/ domiciliu), fiind date obligatorii din punct de vedere fiscal.

8.5.2. trimiterea de notificări/înștiințări cu privire la notificări, informări, status livrare/comandă, promoții pe adresa de mail furnizată. Acestea vor fi transmise doar în cazul în care cumpărătorul/ utilizatorul și-a exprimat în mod explicit consimțământul în acest sens.

8.5.3. livrarea comenzilor: nume, prenume, adresa de livrare, telefon, în relația cu firmele de curierat, în speță SC CARGUS SRL., exclusiv cu scopul livrării comenzilor.

8.5.4. efectuarea plății on-line – prin Card (debit/credit) VISA sau MasterCard. Tranzacțiile cu cardul pe site-ul www.ladouabufnite.ro sunt procesate prin intermediul firmei agreate de către La Două Bufnițe, PayU.

8.5.4.1 efectuarea plăților online sunt folosite de către PayU exclusiv pentru procesarea plății pentru comenzile efectuate pe La Două Bufnițe. Datele cardului de plată ale utilizatorului/ cumpărătorului/ clientului nu vor fi accesibile La Două Bufnițe și nici nu vor fi stocate de către La Două Bufnițe sau de către procesatorul de plăți integrat în site.

8.5.5 Datele introduse la înregistrare și toate datele aferente contului de client/ utilizator/ cumpărător sunt stocate pe serverul S.C. La Două Bufnițe S.R.L. din Timișoara. 

8.6. Cât timp păstrăm datele date

8.6.1 Avem obligația de a păstra datele de facturare și livrare introduse la plasarea unei comenzi pe termen nedefinit în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

8.7 Ce drepturi ai asupra datelor tale

8.7.1. Ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

9. COMUNICĂRI COMERCIALE

9.1. Cumpărătorul/utilizatorul/clientul va acorda expres consimțământul său vânzătorului pentru comunicări comerciale. Cumpărătorul/utilizatorul/clientul își poate retrage în orice moment consimțământul acordat vânzătorului pentru a-i fi livrate comunicări comerciale de orice tip.

9.2. Vânzătorul va transmite cumpărătorului/utilizatorului următoarele tipuri de comunicări comerciale:

– recomandări de bunuri similare cu cele adăugate în secțiunea Coșul meu;

– modificarea prețului Bunurilor Favorite/ recomandări de bunuri similare celor adăugate în secțiunea Favorite;

– informari comerciale de tip Newsletter;

Acestea vor fi transmise doar în cazul în care cumpărătorul/ utilizatorul și-a exprimat în mod explicit consimțământul în acest sens.

9.3. Clientul/Utilizatorul își poare retrage consimțământul acordat vânzătorului cu privire la comunicările comerciale, în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la La Două Bufnițe sau prin contactarea La Două Bufnițe în acest sens.

10.FACTURARE ȘI PLATĂ

10.1. Prețurile bunurilor și serviciilor afișate pe site sunt exprimate în RON și includ T.V.A. conform legislației române în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă.

10.3. Vânzătorul va transmite cumpărătorului factura aferentă comenzii ce conține bunuri și/sau servicii vândute de La Două Bufnițe în format tipărit și în format electronic.

10.4. Pentru generarea corectă a facturii de către vânzător, cumpărătorul/ clientul/ utilizatorul are obligația de a oferi datele corecte în momentul plasării comenzii.

10.5 În momentul plasării unei comenzi clientului/cumpărătorului îi sunt puse la dispoziție următoarele opțiuni de plată:

10.5.1 Ramburs/plată în numerar la livrare. Plata în numerar se face direct către persoana care livrează coletul (curierul), integral, în momentul recepției.

10.5.2. On-line – prin Card (debit/credit) VISA sau MasterCard. Tranzacțiile cu cardul pe site-ul La Două Bufnițe sunt procesate prin intermediul firmei agreate de către La Două Bufnițe, PayU.

10.6 Datele cardului de plată ale utilizatorului/ cumpărătorului/ clientului nu vor fi accesibile La Două Bufnițe și nici nu vor fi stocate de către La Două Bufnițe sau de către procesatorul de plăți integrat în site.

11.LIVRAREA BUNURILOR

11.1 Livrarea prin curier

11.1.1 Livrarea produselor comandate se face doar pe teritoriul României prin intermediul unei firme specializate de curierat rapid, în aria de acoperire a acesteia. 

11.1.2 Produsele vor fi ambalate și protejate corespunzător pentru siguranța transportului.

11.1.3. Termenul de livrare este cuprins între 1 zi (o zi) și 3 zile (trei zile) lucrătoare.

11.1.4 Înainte de livrarea produselor vânzătorul își rezervă dreptul de a contacta cumpărătorul/ utilizatorul/ clientul pentru confirmarea comenzii plasate.

11.1.5  Cumpărătorul/ utilizatorul/ clientul are obligația să verifice starea coletului în prezența reprezentantului firmei de curierat, iar în cazul în care coletul ajunge deteriorat, acest fapt trebuie menționat în formularul de transport și astfel se poate refuza primirea acestuia. În acest caz vă rugăm să luați legătura cu reprezentanții vânzătorului telefonic sau prin e-mail.

Semnătura de primire și recepția produsului reprezintă acceptul clientului cu privire la starea produsului, acesta fiind considerat livrat în stare bună. În acest caz, orice reclamație ulterioară este considerată nulă.

11.1.6 Costul de livrare este de 25 RON, TVA inclus, pentru comenzi cu valoare finală sub 100,00 RON, TVA inclus. Pentru comenzi cu o valoare finală de minimum 100,00 RON, TVA inclus, transportul este gratuit.

11.1.7. În cazul în care se utilizează un cod promoțional, pentru a putea beneficia de transport gratuit, valoarea finală a coșului de cumpărături, după aplicarea codului promoțional trebuie să fie mai mare de 100,00 RON TVA inclus.

11.2 Ridicarea personală de la punctul de colectare.

11.2.1  Cumpărătorul/ utilizatorul/ clientul are posibilitatea de a ridica produsele comandate de la punctul nostru de colectare în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data plasării comenzii în cazul plății cu cardul. În cazul în care bunurile nu sunt ridicate în termenul menționat comanda se consideră anulată.

11.2.2 Adresa punctului de colectare este: Piața Unirii, nr. 11, parter, Timișoara, Timiș.

11.2.3 Nu se va percepe niciun cost de livrare în cazul în care clientul optează pentru ridicarea personală a produselor din punctul nostru de colectare.

11.2.4 În cazul în care clientul/ cumpărătorul/ utilizatorul optează pentru ridicarea bunurilor de la punctul de colectare, plata bunurilor se va putea efectua online cu cardul sau cash la punctul de colectare.

13.GARANȚII

13.1. Toate bunurile comercializate de către La Două Bufnițe, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației române în vigoare.

14.TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

14.1. Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată de la vânzător la cumpărător/ client/ utilizator la momentul livrării, după efectuarea plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă.

15. RĂSPUNDERE

15.1. Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

15.2 Imaginile bunurilor afișate pe site sunt cu titlu de prezentare și pot fi diferite față de ambalajele reale, întrucât producătorul își poate schimba ambalajul fără a notifica în prealabil La Două Bufnițe. Utilizatorul/ clientul/ cumpărătorul va citi cu atenție descrierea bunului și/ sau serviciului pentru a se asigura că dorește să comande bunul și/sau serviciul respectiv. Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru faptul că unele poze pot să difere de ambalajul actual al bunurilor.

15.2. Prin crearea și utilizarea contului, utilizatorul/ cumpărătorul/ clientul își asumă răspunderea pentru confidențialitatea datelor sale de conectare și pentru activitatea sa pe site.

15.3. Prin crearea și utilizarea conținutului și/sau plasarea comenzilor, clientul / utilizatorul/ cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile La Două Bufnițe prezentate pe site.

15.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenii și condițiile site-ului.

16. CUPOANE

16.1 Cupoanele (voucherele) sunt puse la dispoziție de către vânzător oricărui client/ cumpărător/ utilizator dorește vânzătorul.

Cupoanele se pot utiliza în limitele stabilite de către vânzător:

16.1.1 Se pot sau nu se pot cumula cu produse aflate la reducere.

16.1.2 Se pot sau nu se pot cumula cu alte cupoane.

16.1.3 Se pot folosi pentru o valoare minimă de comandă.

16.1.4 Se pot folosi pentru un număr limitat de produse comandate.

16.1.5 Se pot folosi pentru anumite produse.

16.1.6 Se poate folosi un număr limitat de cupoane.

17. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

17.1. Pentru a consulta politica La Două Bufnițe de folosire a cookie-urilor, verificați pagina Politica de cookie.

18.FORȚA MAJORĂ

18.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

18.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune.

19. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

19.1. Prezentul contract este supus legii statului român. Orice litigiu se va rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru este imposibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române.